• Аелларда выделения касаллигига


  Хотин-қизлар касалликлари - Бу нима?

  Хотин-қизлар касалликлари, аёллар касалликлари, гинекологик касалликлар – Хотин-қизлар организмининг анатомик ва физиологик хусусиятларига боғлик касалликлар бўлиб, гинекология фани ўрганади. Бу касалликлар жинсий тизимга тегишли бўлса-да, у бутун организмга таъсир қилади. Барча аъзо ва тизимлар бир-бири билан узвий боғлиқлиги туфайли Х.-қ. к. га бутун организмнинг касаллиги деб караш лозим; гинекологик касалликлар, ўз навбатида, бошқа аъзо ва тизимлар касалликлари оқибатида ҳам юзага келиши мумкин. Бунда турли специфик ва носпецифик инфекциялар, болаликда бошдан ўтказган касалликлар, эндокрин хасталиклар, моддалар алмашинувининг бузилиши, ҳаётий муҳим аъзолар патологияси асосий аҳамиятга эга. Х.-к. к. бир неча гуруҳларга бўлинади: яллиғланиш касалликлари, ҳайз фаолиятининг бузилиши, ўсма касалликлари, жинсий аъзолар ривожланиши ҳамда жойлашуви аномалияси ва бошқа(лар) Хотин-қизларда кўпроқ яллиғланиш касалликлари кузатилади. Бу кўп жиҳатдан репродуктив тизимнинг фаолияти билан боғлик бўлиб, ҳайз, аборт ва, айниқса, туғруқ жараёнида аёл организмида инфекция ривожланиши учун қулай шароит вужудга келади. Бундан ташқари специфик инфекциялар, жинсий йўл билан юқадиган касалликлар – захм, сўзак, трхомонада (қ. Трихомоноз), сўнгги йилларда ОИТС, хламидиялар ва вируслар Х.-қ. к. нинг кўпайишига сабаб бўлмоқда. Кўп ҳолларда Х.-к. к. ни стафилококк, стрептококк, замбуруғлар ва бошқа(лар) кўзғатади. Оғир кечувчи Септик ҳолатларда, асосан, 2 ва ундан ортиқ турдаги Микроорганизмлар касаллик қўзғатувчи сифатида иштирок этади. Жинсий аъзоларнинг яллиғланиши касалликларига бошқа аъзолардаги яллиғланиш жараёнлари ангина, синуситлар, буйрак касалликлари ва ҳ. к. ҳам сабаб бўлиши мумкин. Яллиғланиш қайси аъзода ривожланишига кўра кольпит (қинда), эндометрит (бачадонда), сальпингит (бачадон найида), офорит (тухумдонда) ва бошқа(лар) фарқ қилинади. Бу касалликларда тана ҳароратининг кўтарилиши, интоксикация, бош оғриши, умумий аҳволнинг ўзгариши билан бирга маҳаллий белгилар – қорин пастида оғриқ бўлиши, оғрикнинг ўзига хос тарқалиши (иррадиация), киндан ажралмалар (оқчил) келиши, баъзан ҳайз фаолиятининг бузилиши каби аломатлар кузатилади.

  Х.-қ. к. нинг кўпчилиги ҳайз фаолиятининг бузилиши – гиперменструал синдром (ҳайз қони миқдорининг ортиши) ёки, аксинча, гипменструал синдром (ҳайз қонининг камайиши ёки хайзнинг сийраклашуви), дисфункционал қон кетиши ва бошқалар билан боғлиқ.

  Х.-қ. к. дан жинсий тизимнинг хавфли ва хавфсиз ўсмалари кўп, улар, асосан, тухумдон ва бачадонда кузатилади, бошқа жинсий аъзоларда эса кам учрайди. Жинсий аъзоларнинг ўсма касалликларини онкология ўрганади.

  Гинекологик амалиётда жинсий тизимнинг раколди касалликларини олдини олиш муҳим, чунки улар вақт ўтиши билан ракка айланиши ҳам мумкин. Ўсмалар ҳам, раколди касалликлар ҳам, одатда, кўзга яққол ташланмайдиган белгиларсиз кечади, шу сабабли аёллар йилига икки марта акушер-гинекологга кўриниб туришлари лозим.

  Қиз болалар ва ёш кўчаларда ҳам жинсий тизим касалликлари кузатилади. Бу, ҳайз фаолиятининг бузилиши ва жинсий аъзолар ривожланишидаги аномалиялардир. Бунга асосан унинг болалигида бошидан кечирган турли касалликлари, ноқулай турмуш тарзи, ҳатто у она корнидалигидаёқ онасининг бирор-бир жиддий касаллик билан оғриганлиги сабаб бўлиши мумкин. Ҳайз фаолиятининг бузилиши қизларда ҳайзнинг кеч ёки эрта бошланиши, номунтазамлиги, қон кетиши ва ҳ. к. лар билан кечади. Даволаш чоралари қанча эрта бошланса, шунча самаралироқ бўлади.

  Жинсий тизим аъзоларининг ривожланиши ва жойлашуви аномалиялари ҳам катта гуруҳни ташкил этади; булар кизлик парда, кин, бачадон бўйин соҳасидаги битишмалар, бачадоннинг баъзан иккита ва ҳ. к. бўлиши. Бу аномалиялар жарроҳлик йўли билан даволанади. Жинсий аъзолар жойлашуви аномалиялари (бачадон, қин деворларининг турли йўналишда пастга силжиши, ҳатто тушиб қолиши), кўпинча, туғруқ асоратлари, баъзан чаноқ тубининг туғма заифлиги, оғир жисмоний меҳнат оқибатида юзага келади, бу, одатда, ёши каттароқ аёлларда кузатилади. Булар жарроҳлик усулида даволанади.

  Ҳомиладорликнинг асоратли кечиши билан боғлик баъзи патологиялар (ҳомиладорликнинг эрта мудцатларида ҳомиланинг тушиб қолиши, бачадондан ташқари ҳомиладорлик, елбўгоз), баъзи туғруқ асоратлари (оқма яралар, қўшни аъзолар шикастлари) ҳам гинекологик касалликларга киради.

  Х.-к. к. ичида алоҳида гуруҳни нейро эндокрин синдромлар ташкил этади; бу, асосан, гпоталамо-гипофизар патологиялар билан боғлиқ. Булар гинекологик ҳамда эндокринологик йўл билан даволанилади.

  Аёллар жинсий тизими касалликларининг олдини олиш ва даволашни республикамиздаги таркибида аёллар консультацияси бўлган туғруқ мажмуи ва оилавий поликлиникалар амалга оширади. Тошкентдаги акушерлик ва гинекология илмий текшириш институти, шунингдек, унинг вилоятлардаги филиаллари ҳомиладорлик ва туғруқ жараёнларининг асоратсиз кечиши, оналар ва болалар муҳофазасини таъминлашда акушерлик ва гинекологик ёрдамни илмий ташкил этиш мақсадида фаолият кўрсатиб келмоқда.

  Патч для выделений

  - OSRS Wiki

  Выделения - это участки для выращивания овощей и фруктов, в которых игроки могут выращивать овощи и фрукты с помощью навыка «Фермерство». На большинстве участков также есть корзина для компоста, лепрекон для инструментов, грядка с травами и грядка с цветами совсем рядом. В частности, при высоких уровнях земледелия и при использовании высоких уровней компоста и волшебных секаторов урожайность наделов может быть исключительно высокой.

  На каждом делянном участке необходимо посадить по три семян делянки.Надделки являются вторым наиболее быстрорастущим типом культур с 10-минутным сельскохозяйственным циклом. Игроки могут защитить свои наделы от болезней, заплатив ближайшим фермерам соответствующую плату в размере за каждый отдельный участок или получив соответствующий цветок, полностью выращенный на ближайшем участке; цветы, которые защищают участки, являются специфическими для посаженных семян, хотя белая лилия защищает все типы культур на участке.

  Игроки также могут использовать различные типы компоста, чтобы снизить вероятность заболевания, и могут поливать свой

  .Блог

  Clairesallotment | Делимся советами, советами и успехами в садоводстве!

  Сейчас сентябрь, куда прошел год. Сказать, что это был довольно странный год, - это небольшая недооценка. Но мы все еще здесь и принимаем каждый день как есть. В начале года я сказал, что постараюсь обновлять огород / участок в начале и середине каждого месяца. Все шло нормально до начала августа.

  Я очень старался снять для вас обновление в начале августа, но если вы вернетесь к тому времени, вы можете вспомнить, что погода была немного теплой, она поднялась до 38 за несколько дней, а теплицы находились в диапазоне от среднего до высокого 40-х годов.

  Вот я сидел в саду под палящим палящим солнцем, готовый записать еще один эпизод с тобой. Я начал как обычно, но вскоре камера внезапно отключилась и произнесла слова «Камера перегревается!» Я дал камере немного остыть внутри и попробовал еще несколько раз, но случилось то же самое. К этому времени стало действительно жарко, и влажность тоже была неприятной. Я пытался снять что-то для вас в течение нескольких дней, но случилось то же самое, поэтому я решил, что это не для начала.

  Тогда я надеялся, что к середине августа жара немного утихнет, и тогда я смогу снять обновление середины августа. Но налетел штормовой ветер, и гром, молния и проливные дожди, плюс немного града смешались для хорошей меры. Так что это положит конец любым съемкам.

  В это время я работал 5 дней в неделю, и единственное время, когда у меня было свободное время для съемок, были выходные, так что, если суббота и воскресенье были неподходящими, я был облажался.

  Но вот уже сентябрь, и погода намного разумнее.На лето у него безумные 5 минут, так что теперь гораздо легче вернуться в сад.

  Я уверен, что вы все понимаете, что съемка, даже короткой 15-минутной серии для вас, занимает от хорошего часа до полутора часов. Необходимо настроить кадры, все должно быть в кадре, и иногда мне нужно сделать пару дублей, а также все другие обычные садовые элементы, такие как посадка, сбор урожая, прополка и т. Д.

  Затем идет редактирование, которое занимает еще полтора часа.Я люблю наш сарай, но в летние месяцы наверху душно жарко, даже если окна полностью открыты. Мы даже спим по ночам внизу. Так что сидеть наверху за компьютером и редактировать видео - это не то, чем кто-либо был бы счастлив.

  Наконец-то мы подошли к скорости выгрузки, где мы находимся. Теперь я уверен, что многие из вас даже не подумали бы об этом, поскольку вы можете скачивать и загружать то, что хотите, даже не задумываясь о чем угодно. Но здесь, посреди деревни, нам не повезло.Единственный поставщик на нашем пути - BT, и все, что мы можем получить, - это медь со скоростью загрузки 2 или 3! Да, это так медленно. Так что у нас этого нет, у нас есть антенна, которая направляет антенну (или наоборот?) На некоторое расстояние, и нам повезет, если мы получим двузначные числа. В 5 утра он поднимается примерно до 20 (в то время я все еще в дремоте), но как только все встают, это резко падает. На загрузку эпизода Claire’s Allotment может уйти около 2 часов, и это хороший день.

  Надеюсь, вы видите, сколько времени на это уходит и какие трудности у меня иногда возникают.
  Я люблю делать эти небольшие обновления для вас, но иногда погода или время просто не работают в мою пользу. Моя семья - это самое важное для меня, я работаю всю неделю и прихожу домой измученный и грязный. Иногда я просто хочу посидеть на пляже в воскресенье днем ​​с моими детьми и мужем, устраивающими пикник, и посмотреть, как волны прибывают и отступают. Это сбрасывает мой разум и дает мне время успокоиться и просто расслабиться.

  Я знаю, что вы все с нетерпением ждете моих последних видео, но я надеюсь, что вы понимаете, сколько времени все они занимают, и если следующий эпизод будет немного позже, чем вы ожидаете, я надеюсь, что теперь вы понимаете, почему.
  Итак, мой стон закончился, надеюсь, это не было слишком наставничеством, но когда кто-то комментирует, что, кажется, я отказался от создания своих видео только потому, что пропустил одно или два, это действительно больно и расстраивает меня. Я делаю эти видео уже 13 лет, а их около 550. Так что, если у вас появились симптомы отмены из-за того, что я немного опоздала со следующей серией, вы всегда можете посмотреть пару старых серий, чтобы увидеть, как вы до конца дожили.

  Но вот мое видео в начале сентября, свежее и горячее из прессы.


  https://youtu.be/XBsl8c3m93I

  Нравится:

  Нравится Загрузка ...

  .Участок

  - Википедия, вольна энциклопедия

  Ten artykuł od 2011-10 wymaga zweryfikowania podanych informacji. Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.
  Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mog być nieprawdziwe. Яко pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
  Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.

  Участок - forma zawierania umowy z dostawcą usług. Taka forma zawarcia umowy z dostawcą usług (głównie turystycznych) stanowi, że zamawiający przez określony okres posiada w swojej dyspozycji uzgodnioną ilość usług, w określonezlonez. Umowa ta również określa, w jakim terminie zamawiający może mieć prawo zrezygnować z całości lub części zamówionych usług bez ponoszenia kosztów. Podobnie jak umowa czarterowa powinna mieć formę pisemną.

  .

  Bub's allotment

  Сейчас есть бесплатные журналы, такие как Future Grow, Hydromag, The Grind, Soft. Отлично подходит для гидропоники и изучения новых систем и освещения, доступных сегодня. New Buddhas Tree PK 9-18 отличный усилитель цветения 250 мл 30 фунтов стерлингов. Также новинкой на рынке являются угольные фильтры Pro-line. Их можно установить за пределами палатки, что дает больше места для света внутри.

  Статус:

  Клонер X-Stream - это полный пропагатор, который создает исключительно богатая кислородом среда, ускоряющая укоренение развитие и улучшение показателей успеха.Растения готовы к пересадка быстрее, чем когда-либо.

  Каждый культиватор X-Stream включает в себя купол влажности, позволяющий производителям содержать молодые растения в полностью защищенной среде.

  Пипетки для мерных стаканов, лупы и микроскопа, наборы для тестирования Ph, воздушные и водяные насосы (Peco и Hailea), контакторы Ecotechnics, таймеры Grasslin, Ton o Bud, Bud Boom, Hygrozyme, Ripen, Rope Ratchet, Ez roll, Clonex, Root it гель.

  Для широкого спектра гидропонных систем, размножения, горшков и лотков, контроля PH + EC, водяных булавок, предметов первой необходимости, вентиляции, освещения растений, палаток для выращивания, светоотражающей пленки, насосов и нагревателей, питательных сред, питания растений.

  Светодиодное освещение, сначала рассмотрим варианты освещения Т5 и КЛЛ. Металлогалогенные лампы 600 Вт, Натриевые лампы 250 Вт / 400 Вт / 600 Вт.

  С натрием и галогенидами убедитесь, что у вас есть контактор powerstar, который выдержит скачок электричества и взорвет ваш таймер!

  Магазин гидропоники в Хеллингли Восточный Сассекс, между Истборном, Гастингс, недалеко от Хейлшем-н-Кроубург. Освещение, вентиляторы, палатки, системы Wilma / NFT, Custom DWC и аэропоника. Питательные вещества: Dutch Pro, Canna, Plagron, BioBizz, Hesi, House and Garden, Atami, Plant Magic.Почвенные среды: Gold Label, Plagron, BioBizz (органический), Grodan, Торфяные пробки, Глиняная галька.

  Открыто пн-сб 10-5 и воскресенье по предварительной записи, откроется позже по договоренности. Выходной - среда.

  Честный совет по системам и продуктам. То, чего у меня нет, я могу получить.

  Дорога Вид снизу на приближающийся участок с запада (Хейлшем) и востока (Хорам)

  Угольные фильтры: размеры 100 мм 125 мм 150 мм 200 мм 250 мм 315 мм стандартные размеры воздуховодов, Rhino / Can / Phat / Mountain Air.

  • Гидропоника в Истборне Оборудование для гидропоники в Истборне
  • Питательные вещества для гидропоники в Истборне
  • Палатки для выращивания гидропоники в Истборне
  • Комплекты для гидропоники в Восточном Суссекси
  .

  Смотрите также